Η ΜΒΑ και η ιδέα της Νέας Εξουσίας


Κατά την τελευταία δεκαετία, ο καθηγητής Haim Omer και ψυχολόγοι που εργάζονται μαζί του, ανέπτυξαν ένα μοντέλο, βασισμένο στις αρχές της Μη Βίαιης Αντίστασης (ΜΒΑ), για να βοηθήσουν και να ενδυναμώσουν γονείς και εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να απαντήσουν σε προβλήματα της συμπεριφοράς σε παιδιά. Η προσέγγιση αυτή, που αναπτύχθηκε αρχικά στο Ισραήλ, στην παρούσα φάση εφαρμόζεται σε πολλά θεραπευτικά κέντρα στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία.

 

Η Νέα εξουσία είναι μια στρατηγική για την ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών. Οι μέθοδοι που προτείνει η ΜΒΑ είναι δραστικές τακτικές και ενέργειες που προάγουν τη θεωρητική στρατηγική της Νέας Εξουσίας σε μια πρακτική και αποτελεσματική εφαρμογή.