Γλώσσα - Language


Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι η προαγωγή των αρχών της Νέας Εξουσίας και η ανάπτυξή της. Στοχεύει να γίνει μία ανοιχτή πηγή γνώσης για τη Μη Βίαιη Αντίσταση και τη Νέα Εξουσία. Η επιστημονική μας ομάδα πιστεύει ότι αυτό το μοντέλο συνεργασίας και ανοιχτής πληροφορίας αντανακλά τις βασικές αρχές της Νέας Εξουσίας, ιδιαίτερα τη διαφάνεια, την ανοιχτότητα, την αμοιβαία υποστήριξη και την ενίσχυση από την κοινή γνώμη.

Η μετάφραση αυτής της ιστοσελίδας από τα Αγγλικά σε διαφορετικές γλώσσες ξεκίνησε από διάφορους ακτιβιστές στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Φιλοκώστα από την Ελλάδα, την Claudia Seefeldt από την Ελβετιά και τον Frank van Holen από τη Φλάνδρα για τη σκληρή τους δουλειά και τη σημαντική συνεισφορά τους.

 

Αναγνωρίζουμε ότι ένα ανοιχτό μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε ανακρίβειες στη μετάφραση και προσκαλούμε τα μέλη μας να προτείνουν διορθώσεις όπου χρειάζεται. Αυτό το πνεύμα της συνεργασίας είναι επίσης σύμφωνο με τις βασικές μας ιδέες και είμαστε δεσμευμένοι να ενσωματώσουμε προτάσεις και διορθώσεις όποτε προκύψουν.

 

Σας ευχόμαστε μία ευχάριστη ανάγνωση σε όποια γλώσσα προτιμάτε και το μόνο που απομένει είναι να κάνετε κλικ στον δεσμό που σας ενδιαφέρει!