Επαγρυπνούσα Φροντίδα - Vigilant Care


 

Πολλαπλές έρευνες έχουν δείξει ότι η εποπτεία είναι ένα από τα πρωτεύοντα μέσα για την πρόληψη πολλών αρνητικών συμπεριφορών σε παιδιά, όπως: τα ατυχήματα και οι επισφαλείς συμπεριφορές στις μικρές ηλικίες, η βία, η πτώση στη βαθμολογία, το σκασιαρχείο και η εγκατάλειψη του σχολείου, κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, οι κακές παρέες, οι παραβατικές πράξεις και οι ανάρμοστες σεξουαλικές συμπεριφορές. Παρότι στις έρευνες μιλάνε συχνά για έλεγχο και εποπτεία, εμείς προτιμούμε τον όρο “επαγρυπνούσα φροντίδα”. Ο λόγος είναι ότι η “εποπτεία” κι ο “έλεγχος” συνδέονται συχνά με μια απόσταση ή με μια αδιάκριτη στάση. Αντίθετα, η γονεϊκή στάση που εμείς επιθυμούμε συμπεριλαμβάνει την παρουσία και το νοιάξιμο. Η εστιασμένη επιτήρηση έρχεται στο προσκήνιο όταν ο γονιός καταλαβαίνει κάποια προειδοποιητικά σημάδια στο παιδί τα οποία απαιτούν μία πιο στενή εποπτεία. Θα μιλάμε για εποπτεία λοιπόν όταν ο γονιός αποφασίζει να μετακινηθεί σε μια πιο σταθερή και εστιασμένη μορφή επαγρύπνησης.